Radostné a požehnané velikonoce

Aleluja!
Ať slavné Kristovo vzkříšení,
naši tmu ve světlo promění!
Aleluja!

Zmrtvýchvstalý Kristus Medjugorje

Vážení a milí přátelé,

přeji všem hluboké a požehnané velikonoce, ať nás vzkříšený Ježíš promění k obrazu svému! Nechť Boží Milosrdenství pronikne celé naše bytí a připraví nás k novému životu.