Výroční zjevení pro Mirjanu Soldo

Poselství Panny Marie 18. března 2020 dané Mirjaně Soldo

M. Soldo

„Drahé děti, můj Syn jako Bůh se vždycky díval nadčasově. Já, jako jeho matka skrze něho vidím v čase. Vidím pěkné i bolestné věci. Ale vidím, že ještě existuje láska a je třeba konat, aby byla poznaná. Děti moje, nemůžete být šťastní, jestliže se navzájem nemilujete, jestli nemáte lásku v každé situaci a v každém okamžiku vašeho života. A já jako matka k vám přicházím skrze lásku, abych vám pomohla poznat pravou lásku, poznat mého Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíc žíznili po lásce, víře a naději. Jediný pramen, ze kterého můžete pít je, důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chvílích nepokoje a odříkání si, hledejte pouze tvář mého Syna. Žijte jenom jeho slova a nebojte se. Modlete se a milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět změnil a moje srdce zvítězilo. Tak jako můj Syn, tak i já vám říkám, milujte se navzájem, protože bez lásky není spása. Děkuji vám, děti moje. “