Poselství Panny Marie Královny Míru 25. března 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_9496

„Drahé děti! Já jsem s vámi po celé tyto roky, abych vás vedla cestou spásy. Vraťte se k mému Synu, vraťte se k modlitbě a půstu. Děti moje, dovolte, aby Bůh promlouval k vašemu srdci, protože satan vládne a chce zničit vaše životy i zemi, po které kráčíte. Buďte odvážní a rozhodněte se pro svatost. Obrácení uvidíte ve svých srdcích a rodinách, modlitbu bude slyšet, Bůh vyslyší vaše volání a daruje vám pokoj. Jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “