Poselství Panny Marie 2. března 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

1199

„Drahé děti, vaše čistá a upřímná láska přitahuje moje mateřské srdce. Vaše víra a důvěra v nebeského Otce jsou vonící růže, které mi přinášíte, nejkrásnější kytice růží vytvořená z vašich modliteb, skutků milosrdenství a lásky. Apoštolové mojí lásky, vy, kteří se upřímně, čistým srdcem snažíte následovat mého Syna, vy, kteří ho upřímně milujete, vy pomozte. Buďte příkladem těm, kteří ještě nepoznali lásku mého Syna. Ale, děti moje, ne jen slovy, ale i skutky, čistými city, kterými slavíte nebeského Otce. Apoštolové mojí lásky, je čas bdění a od vás žádám lásku. Ne abyste někoho soudili, protože nebeský Otec bude soudit všechny. Přeji si, abyste milovali, šířili pravdu, protože pravda je stará, není nová, ona je věčná. Ona je pravdou. Ona svědčí o Boží věčnosti. Přinášejte světlo mého Syna a rozhánějte temnotu, která vás chce stále více pohltit. Nebojte se. Skrze milost a lásku mého Syna jsem já s vámi. Děkuji vám. “