Oznámení

Vážení a milí přátelé,

jak jistě víte, není možné v současné době cestovat do Medžugorje a zatím netušíme, kdy se tato situace změní.
Zajisté všechno má svůj smysl a význam, přesto, že ho třeba hned nezahlédneme a souvislosti pochopíme mnohdy až s odstupem času. Už od samotného začátku zjevení nás Panna Maria připravovala na dobu „Nového Jara“, na veliké změny, které se začnou v určený čas odehrávat velmi rychle za sebou. Nazvala to dobou velkých událostí. Určitě není pouhou náhodou, nebo něčím podivným, že v poselství z 25. února 2020 Panna Maria mluví  o přicházejícím jaru, slunci, přírodě a to právě v okamžiku, kdy se svět potácí v tak nelehké situaci. Chce nám říci něco víc. Přeje si, abychom zaměřili pozornost jinam, než to obyčejně děláme. Provede nás uličkami současného světového bludiště a dovede nás do velikonočního rána „Zmrtvýchvstání“.

IMG_8212