Poselství Panny Marie 2. února 2020

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

podbrdo

„Drahé děti, na základě rozhodnutí a lásky Boží jsem já vyvolená, abych byla matkou Boha i vaší Matkou. Ale i mojí vůlí a mojí nesmírnou láskou k Nebeskému Otci a mojí úplnou důvěrou v Něho, se moje tělo stalo kalichem Bohočlověka.
Sloužila jsem pravdě, lásce a spáse. Tak jako jsem i nyní zde mezi vámi, abych vás, děti moje, apoštolové mojí lásky, pozvala, být nositeli pravdy. Abych vás pozvala, abyste vy svojí vůlí a láskou k mému Synu šířily jeho slova – slova spásy. Abyste svými skutky ukázaly jeho lásku všem těm, kteří nepoznali mého Syna.
Sílu najdete v Eucharistii, v mém Synu, který vás sytí svým tělem a posiluje svojí krví. Děti moje, sepněte ruce a v tichu se dívejte se na kříž. Takovým způsobem čerpáte víru, abyste jí mohly předávat, čerpáte pravdu, abyste mohly rozlišovat, čerpáte lásku, abyste dokázaly opravdu milovat. Děti moje, apoštolové mojí lásky, sepněte ruce, dívejte se na kříž, jen v kříži je spása. Děkuji vám. “