Poselství Panny Marie 25. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Vánoce v Medjugorji

Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, aby vám požehnal a odhalil vám svojí lásku, která přichází z nebes. Vaše srdce žízní po pokoji, kterého stále na zemi ubývá. Proto jsou lidé daleko od Boha a duše jsou nemocné a jdou k duchovní smrti. Jsem s vámi, děti, abych vás vedla na této cestě spásy na kterou vás Bůh volá. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.