Poselství Panny Marie 25. ledna 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

158

Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se ještě více modlily, dokud ve svém srdci nepocítíte svatost odpuštění. V rodinách musí být svatost, protože, děti moje, bez lásky a svatosti svět nemá budoucnost – protože se vy ve svatosti a radosti dáváte Bohu Stvořiteli, který vás miluje nesmírnou láskou.Proto mě k vám posílá. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.