Poselství Panny Marie 2. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

638

„Drahé děti. Když se dívám na vás, kteří milujete mého Syna, moje srdce naplňuje blaženost. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Mateřským požehnáním žehnám i vašim pastýřům – vám, kteří vyslovujete slova mého Syna, žehnáte jeho rukama a tolik ho milujete, že jste ochotní s radostí pro něho vykonat každou oběť. Vy následujete toho, který byl první pastýř, první misionář.

Děti moje, apoštolové mojí lásky, radostí a útěchou pozemského života je žít a pracovat pro druhé, za všechny ty, které skrze mého Syna milujete. Když je skrze modlitbu, lásku a oběť Království Boží ve vašich srdcích, pak je pro vás život radostný a spokojený. Mezi těmi, kteří milují mého Syna a kteří se v něm milují navzájem, slova nejsou potřebná. Stačí pohled, aby bylo slyšet nevyslovená slova i nevyjádřené pocity. Tam kde vládne láska,  na čas se už nehledí. My jsme s vámi.

Můj Syn vás zná a miluje vás. Láska je to, co vás ke mně přivádí a skrze tuto lásku k vám budu přicházet a mluvit o skutcích spásy. Přeji si, aby všechny moje děti měly víru a pocítily moji mateřskou lásku, která je vede k Ježíšovi. Proto, vy, děti moje, kamkoli jdete, sviťte láskou a vírou, jako apoštolové lásky.  Děkuji vám.“