Pozvánka na Silvestrovskou a Novoroční pouť

Vážení a milí přátelé,

srdečně vás zveme ve vánočním období na pouť do Medjugorje na oslavu „Silvestra“a vstup do Nového roku s Pannou Marií. V Medjugorji nás přivítá vánoční atmosféra, pokoj a možnost si tyto dny prožít v klidu, pohodě, modlitbě a v přátelském společenství. Budeme mít příležitost shlédnout přestavení komunity Cenacolo „Živý Betlém“.

Živý Betlém II

„V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ 

155

„Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil.“ Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali.“

Vánoce I

Praktické informace: Vyjíždíme 27. prosince odpoledne. Vracíme se 3. ledna v ranních nebo dopoledních hodinách. Cena poutě 2840 Kč + 55 eur za ubytování (5 nocí). Kdo máte zájem účastnit se této pouti, vyplňte prosím přihlášku.

 

Fotografie0034