Poselství Panny Marie 2. října 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

542

Drahé děti! Vůle a láska Nebeského Otce způsobuje, že jsem zde mezi vámi, abych vám svou mateřskou láskou pomohla v růstu víry v srdci, abyste opravdu mohly pochopit podstatu pozemského života a velikost nebeského. Děti moje, pozemský život je cesta k věčnosti, k pravdě a životu – k mému Synu. Tou cestou vás chci vést. Vy, děti moje, vy, které stále prahnete po větší lásce, pravdě a víře, vězte, že je jen jeden pramen ze kterého se můžete napít – důvěra v Nebeského Otce, důvěra v jeho lásku. Úplně se odevzdejte jeho vůli a nebojte se. Všechno to, co je pro vás nejlepší, všechno to, co vás vede k věčnému životu, vám bude dáno. Pochopíte, že cílem života není vždy chtít a brát, ale milovat a dávat. Budete mít pravý pokoj a pravou lásku. Budete apoštoly lásky. Svým příkladem způsobíte, že ty děti, které neznají mého Syna a Jeho lásku, ho zatouží poznat. Děti moje, apoštolové mojí lásky, klanějte se se mnou mému Synu a milujte ho nadevšechno. Vždy usilujte žít v jeho pravdě. Děkuji vám.