Poselství Panny Marie 25. září 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1197

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám mohla pomoci. Děti moje, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a bolesti. Tímto způsobem přetváříte tajemství do svého života, protože život je tajemství, dokud ho nevložíte do Božích rukou. Tak budete mít zkušenost víry jako Petr, který potkal Ježíše a Duch Svatý naplnil jeho srdce. Také vy jste, děti moje, pozvaní, vydávat svědectví žijíc lásku, kterou vás Bůh den co den zahrnuje mojí přítomností. Proto, děti moje, buďte otevření a modlete se srdcem ve víře. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “