Poselství Panny Marie 2. září 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

35

„Drahé děti, Modlete se! Modlete se růženec každý den – ten věnec květů, který mne, jako matku, přímo spojuje s vašimi bolestmi, trápením, přáními a nadějemi.
Apoštolové mojí lásky, jsem s vámi skrze milost a lásku mého Syna a žádám od vás modlitby. Svět tolik potřebuje vaše modlitby, aby se obracely duše. S plnou důvěrou otevřete svoje srdce mému Synu a On do nich zapíše obsah svého slova — a to je láska. Žijte v nerozdělitelném spojení s Nejsvětějším Srdcem mého Syna. Děti moje, jako matka vám říkám, že je nejvyšší čas, pokleknout před mého Syna a vyznat ho svým Bohem, středem svého života. Přineste mu dary, to co On má nejraději, a to je láska k bližnímu, milosrdenství a čisté srdce.
Apoštolové mojí lásky, mnohé moje děti ještě nevyznaly mého Syna jako svého Boha, ještě nepoznaly Jeho lásku. Ale vy vaší modlitbou vyslovenou čistým a otevřeným srdcem, dary, které přinášíte mému Synu, učiníte, že se i nejtvrdší srdce otevřou. Apoštolové mojí lásky, síla modlitby vyslovené srdcem, mocné modlitby plné lásky, mění svět. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se. Já jsem s vámi. Děkuji vám. “