Poselství Panny Marie 25. srpna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6301

Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi. Děti moje, vašemu úsilí Bůh stonásobně požehná, budete svědky mezi národy. Duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaši námahu a oběti. Děti, vydávejte svědectví s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.