Poselství Panny Marie 2. srpna 2019

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

764

Drahé děti, velká je láska mého Syna. Kdybyste poznaly velikost Jeho lásky, nepřestávaly byste se Mu klanět a děkovat. Vždy je živý s vámi v Eucharistii, protože Eucharistie je Jeho Srdce. Eucharistie je srdce víry. On vás nikdy neopustil. I když jste se pokoušely od Něj odejít, On od vás neodešel. Proto je moje mateřské srdce šťastné, když vidím, jak se naplněni láskou vracíte k němu; když vidím, že k Němu přicházíte cestou usmíření, lásky a naděje.
Moje mateřské srdce ví, že jste – když vykročíte cestou – víry výhonky, poupata. Ale modlitbou a půstem se stanete plody, mými květy, apoštolové mojí lásky. Budete nositelé světla a budete rozsvěcovat lásku a moudrost všude kolem sebe.
Děti moje, jako matka vás prosím: modlete se, přemýšlejte a rozjímejte. Všechno, co se vám děje: hezké, bolestivé, radostné, svaté – všechno způsobuje, že duchovně rostete, že můj Syn roste ve vás. Děti moje, odevzdejte se Mu, věřte Mu, důvěřujte jeho lásce, ať vás On vede. Ať  se Eucharistie stane místem, kde nasytíte svoje duše a potom budete šířit lásku a pravdu, budete vydávat svědectví  o mém Synu. Děkuji vám.