Poselství Panny Marie 2. června 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

137

Drahé děti, jenom čisté a otevřené srdce vám pomůže opravdu poznat mého Syna, aby všichni ti, kteří neznají jeho lásku, ji skrze vás poznali. Jenom láska způsobí, že pochopíte, že je silnější než smrt, protože pravá láska zvítězila nad smrtí a učinila, že smrt neexistuje.
Děti moje, odpouštění je vznešená podoba lásky. Vy, jako apoštolové mojí lásky, se musíte modlit, abyste byli duchovně silní a mohli pochopit a odpustit. Vy, apoštolové mojí lásky, porozuměním a odpuštěním dáváte příklad lásky a milosrdenství. Moci pochopit a odpustit je dar, za který je potřeba se modlit a pečovat o něj.
Odpuštěním ukazujete, že umíte milovat. Pohleďte jen, děti moje, jak velkou láskou, porozuměním, odpouštěním a spravedlností vás miluje Nebeský Otec. Jak vám dává mne – matku vašich srdcí. A hle, jsem tu mezi vámi, abych vám žehnala mateřským požehnáním. Abych vás volala k modlitbě, půstu a říkala vám – abyste věřily, měly naději, odpouštěly, abyste se modlily za svoje pastýře, a především nekonečně milovaly.
Děti moje, následujte mne. Moje cesta je cesta pokoje a lásky, cesta mého Syna. To je cesta, která vede k vítězství mého srdce. Děkuji vám.