Výročí svatby v Medjugorji

Na pouti Božího Milosrdenství, která probíhala v menším počtu lidí a v takové rodinné atmosféře jsme oslavili 41. výročí svatby našich milých Milady a Vojty Kružliakových. Během pouti jsme je spontánně přejmenovali na „Vojtovi“.

Výročí svatby
Naše milá Medžugorje, naše nejmilejší Maminko!
Moc Ti děkujeme za Tvé pozvání na toto překrásné místo. Velmi jsme si přáli oslavit Svátek Božího Milosrdenství právě zde, kde milosti a milosrdenství přímo „prší“ z nebe a také doslova „pršely“- dva dny lilo jako z konve. Výstup na Križevac jen umocnil sílu lásky našeho Pána a Jeho Maminky k nám lidem. A to jsme ještě tento den slavili 41. výročí naší svatby. Vděčnost za všechno plnila naše srdce i naše duše. Na podnět Vlaďky nám „domácí“ připravili na společné večerní setkání výborný dortík se svíčkou.
Na této pouti nás bylo jen pár, a proto to byla spíše rodinná pouť. Příjemný doprovod nám věnovala Vlaďka svým slovem. Za to vše ji patří naše velké „Pán Bůh zaplať“.
Celému nebi i všem, s kterými jsme mohli tyto dny strávit, moc děkujeme. Pokud budeme moci a naše Maminka nás do Medjugorje znovu pozve, moc se těšíme na shledanou.
                                                                                                                                                    Vojtěch a Milada Kružliakovi

 

My se připojujeme ke všem ostatním a přejeme mnoho krásných a radostných chvil, hodně Božího požehnání, ochranu Panny Marie a povzbuzení do dalších dní společného života…
… vždyť už 41 let máte doklad,
že jste si pro sebe navzájem
ten největší poklad.

BM II (2)

 Zjevení sestry Faustýny Kowalské, kterou papež Jan Pavel II  30. dubna 2000 svatořečil, patří mezi pravá zjevení, která církev uznala.
„Říkej o Mém milosrdenství světu, ať Mé nekonečné Milosrdenství pozná celé lidstvo. Je to znamení pro poslední časy, po něm přijde den spravedlnosti. Ať se utíkají ke zdroji Mého Milosrdenství, dokud je ještě čas a ať čerpají z Krve a Vody, která pro ně vytryskla.“ „Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám dokonář dveře svého Milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi Mé spravedlnosti.“

 

BM 3