Poselství Panny Marie 25. května 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1199

„Drahé děti! Bůh mi ze svého milosrdenství dovolil, abych  byla s vámi, abych vás učila a přivedla na cestu obrácení. Děti moje, všichni jste pozvaní, abyste se z celého srdce modlili, aby se uskutečnil plán spásy s vámi a skrze vás. Uvědomte si děti moje, že je život krátký a podle zásluh vás čeká život věčný. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, abyste byli důstojnými nástroji v Božích rukou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“