Poselství Panny Marie 2. května 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

1026

Drahé děti, mateřskou láskou vás vybízím, abyste čistým a otevřeným srdcem, s plnou důvěrou, odpověděly na velkou lásku mého Syna. Já znám velikost jeho lásky. Já jsem ho nosila v sobě – hostii v srdci, světlo a lásku světa. Děti moje, i to, že se k vám obracím, je znamení lásky a něhy Nebeského Otce, jeden velký úsměv naplněný láskou mého Syna, pozvání k věčnému životu.
Krev mého Syna je prolitá z lásky k vám. Ta drahocenná krev je pro vaši spásu, pro věčný život. Nebeský Otec stvořil člověka pro věčné štěstí. Není možné, abyste zemřeli vy, kteří znáte lásku mého Syna, vy, kteří ho následujete. Život zvítězil, můj Syn je živ. Proto děti moje, apoštolové mojí lásky, ať vám modlitba ukazuje cestu a způsob šíření lásky mého Syna, modlitbu v nejvznešenější podobě.
Děti moje, když se snažíte žít slova mého Syna, modlíte se. Když máte rádi lidi se kterými se setkáváte, šíříte lásku mého Syna. Láska je tou, která otevírá brány Ráje. Děti moje, od počátku jsem se modlila za Církev. Proto i vás, apoštolové mojí lásky, vybízím, abyste se modlili za Církev a její služebníky, za ty, které můj Syn povolal. Děkuji vám.