Jak proběhla naše Jarní pouť

Naše poutní výprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účastník naší poutě Bratr Juniper napsal o naší pouti krátké povídání. Zde je jeho svědectví:
Kdysi dávno jsem hodně četl poselství z Medugorje, které dávala Panna Maria tehdy ještě dětem,  a já jsem také zatoužil se jet podívat do Medugorje. Mezitím ale, jsem dostal povolání a vstoupil jsem do řádu Menších bratří svatého Františka, a na Medugorje jsem úplně zapomněl. Teď již 13 let sloužím v Plzni a vedu druhým rokem společenství Manna. Jedna jeho členka, Cecilka, do Medugorje jezdí častěji. Po poslední její pouti, se kterou se nám pochlubila, část tohoto společenství zatoužilo na pouť do Medugorje  a tak jsme ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 5.30 hod ráno vyrazili. Bylo nás 20 poutníků, něco z Plzně, Prahy, Liberce ale i z Brna. Byli jsme ubytování v penzionu Panna Maria. Čekal na nás nádherný a velice zajímavý program, který pro nás připravila Vlaďka. I Bůh nám přál a to nejen krásným počasím, ale i společenstvím. Na této pouti jsme se mohli modlit na Podbrdu, na Križevaci, pobýt a popovídat si s členy komunity Cenacolo, být denně na slavení mše svaté, na adoraci a podobně. Také jsme někteří z nás ve volném dnu navštívili nedaleký Mostar, ve kterém se doposud nacházejí vzpomínky na nedávnou válku. Na jedné hoře je i z údolí vidět nápis BIH  Volimo te, což může být přeloženo jako Bosna a Hercegovina milujeme Tě. Tento nápis připomíná lidem Pravdu, k čemu byl člověk Bohem stvořen. A tuto Pravdu si musíme uvědomit i my sami. Stačí tak málo, stačí poslouchat Boha než lidi. Tuto poučku je třeba znovu oprášit, protože v dnešní době musíme čelit smýšlení světa, které se prostřednictvím sdělovacích prostředků a jiných všeho schopných nástrojů snaží rozbít typicky křesťanské smýšlení i hodnotový žebříček a nahradit je přízemní rovinou konzumismu a čistě světskými obzory. Křesťanská identita je vystavena stále otevřenější agresi, která navíc působí zdánlivě neškodně a skrytě, snaží se nám však namluvit, že to, co je hodné odsouzení, je vlastně normální a neškodné.
Ve jménu vyšší Boží vůle je nutné zahájit skutečný „kulturní boj“ a jasně poukazovat na to, jak nebezpečné je pohanské smýšlení. To však předpokládá „duchovní boj“ založený na silné osobní zkušenosti s Kristem. Nezbytnou nutností pro náš život je zkušenost spásy spolu s poznáním, že jsme milováni a že nás doprovází Boží láska. Nemůžeme žít, jako by tato láska vůbec neexistovala nebo nepůsobila v tomto světě. To je tedy další pozvání k otevřenému a odvážnému svědectví, které se nesnaží nikomu nic vnucovat, ale nemůže mlčet o tom, co je v našem životě nejdražší, nejúžasnější a nejdůležitější.
Doufám, že se ještě alespoň jednou budu moct podívat do Medugorje, do městečka Míru a Pokoje, že tam budu moct opětovně načerpat vše potřebné pro svůj život. A naší průvodkyni děkuji, že se pro nás stala tak krásným nástrojem v rukou Božích, že se nám snažila dát všechno to nejlepší co v Medugorje je možné k vidění. Děkuji všem našim řidičům, že nás bezpečně vezli a byli k nám poutníkům tak trpěliví a ohleduplní. Touto cestou chci také vzpomenout a poděkovat naším hostitelům v penzionu Panna Maria paní Aknici a Zdenko Ramljakovým, za jejich vřelé přijetí ale i za službu, kterou poutníků prokazovali.         
S pozdravem „Pokoj a Dobro“ Juniper Josef Oravec ofm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brzy z rána 2. dubna jsme mohli být přítomní u zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo. K Modrému kříži, kde zjevení pravidelně probíhá, od brzkých ranních hodin proudilo velké množství poutníků.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Celou dobu nám krásně přálo počasí

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA