Poselství Panny Marie 25. dubna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

3

Drahé děti! Toto je milostiplný čas, čas milosrdenství pro každého z vás. Děti, nedovolte, aby vítr nenávisti a nepokoje vládl ve vás a kolem vás. Děti, vy jste pozvány, abyste byly láskou a modlitbou. Ďábel si přeje neklid a nepořádek, a vy, děti, buďte radost vzkříšeného Krista, který zemřel a z mrtvých vstal pro každého z vás. On přemohl smrt, aby vám dal život, život věčný. Proto, děti, vydávejte svědectví a buďte hrdí, že jste v Něm vzkříšení. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.