Poselství Panny Marie 2. dubna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

875

„Drahé děti, jako matka, která zná svoje děti, vím, že toužíte po mém Synu. Vím, že toužíte po pravdě, po pokoji, po tom co je čisté a ne falešné. A proto se já, jako matka, skrze Boží lásku obracím k vám a vybízím vás, abyste se modlily čistým a otevřeným srdcem. Takto samy od sebe poznáte mého Syna – jeho lásku, jeho milosrdné srdce. Můj Syn ve všech věcech viděl krásu. On hledá dobro ve všech duších, dokonce i to malé, skryté, aby odpustil zlo. A proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, vybízím vás, abyste se mu klaněly, abyste mu neustále děkovaly a abyste byly důstojnými. Protože On vám říkal božská slova, slova Boha, slova, která jsou pro všechny a navždy. Proto, děti moje, žijte radost, přívětivost, žijte jednotu a vzájemnou lásku. To je to, co potřebujete v dnešním světě. Takto se stanete apoštoly mojí lásky. Takto budete vydávat svědectví o mém Synu tím správným způsobem. Děkuji vám. “