Poselství Panny Marie pro Mirjanu

Výroční zjevení pro vizionářku Mirjanu Soldo 18. března 2019

 Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. března. Tak tomu bylo během všech těchto let. Několik tisíc poutníků se shromáždilo k modlitbě růžence. Zjevení začalo v 13:41 hod a trvalo do 13:46 hod.

583

 „Děti moje, jako matka, jako Královna míru vás pozývám, abyste přijaly mého Syna, aby vám mohl udělit pokoj duše, aby vám mohl udělit to, co je spravedlivé, co je pro vás dobré. Děti moje, můj Syn vás zná. On žil život člověka a zároveň Boha, neobyčejný život – lidské tělo, božský duch. Proto, děti moje, když se na vás můj Syn dívá svýma Božíma očima, proniká do vašeho srdce. Jeho něžné, laskavé oči hledají ve vašem srdci sebe. Děti moje, může se v něm najít? Přijměte ho, potom se chvíle bolesti a trápení stanou okamžiky něžnosti. Přijměte ho a budete mít pokoj v duši, budete ho šířit všem okolo sebe, a to je pro vás nyní nejdůležitější. Poslouchejte mě, děti moje. Modlete se za pastýře, za ty, jejichž ruce požehnal můj Syn. Děkuji vám.“