Poselství Panny Marie 25. března 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

283

Drahé děti! Toto je milostivý čas. Tak jako se příroda obnovuje k novému životu, tak i vy jste pozváni k obrácení. Rozhodněte se pro Boha. Děti moje,  jste prázdní a nemáte radost, protože nemáte Boha. Proto modlete se, dokud se vám modlitba nestane životem. Hledejte v přírodě Boha, který vás stvořil, protože příroda mluví a bojuje za život a ne za smrt. Války vládnou v srdcích a národech, protože děti moje, nemáte pokoj a nevidíte bratra ve svém bližním. Proto se vraťte k Bohu a modlitbě. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.