Poselství Panny Marie 2. března 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

628

Drahé děti, nazývám vás apoštoly mé lásky. Představuji vám mého Syna, který je pravý pokoj a pravá láska. Z Boží milosti jako matka, vás chci vést k němu. Děti moje, proto vás vybízím, abyste vycházejíce z mého Syna pozorovali sebe, abyste se srdcem dívaly na něho a srdcem viděly, kde jste vy a kam směřuje váš život. Děti moje, vybízím vás, abyste pochopily, že díky mému Synu žijete – skrze jeho lásku a oběť. Vy žádáte mého Syna, aby k vám byl milostivý, a já VÁS vybízím k milosrdenství. Prosíte ho, aby k vám byl dobrý a aby vám odpouštěl, ale  jak dlouho prosím já  vás, moje děti, abyste odpouštěly a milovaly všechny lidi, které potkáváte. Když srdcem pochopíte moje slova, pochopíte a poznáte pravou lásku a budete moci být apoštoly té lásky, moji apoštolové, moje drahé děti. Děkuji vám.