Poselství Panny Marie 25. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1179

Drahé děti! Dnes vás vybízím k novému životu. Není důležité kolik je vám roků, otevřte svoje srdce Ježíšovi, který vás v tomto milostiplném čase promění a vy se jako příroda zrodíte do nového života v Boží lásce a otevřete svoje srdce pro nebe a nebeské věci. Já jsem ještě s vámi, protože mi to Bůh dovolil z lásky k vám. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.