Poselství Panny Marie 2. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_6750

„Drahé děti, láska a dobrota Nebeského Otce dávají zjevení, skrze které roste a objasňuje se víra, přináší pokoj, jistotu a naději. Tak i já, děti moje, z milosrdné lásky Nebeského Otce vám vždy znovu ukazuji cestu k mému Synu, k věčné spáse. Ale, bohužel, mnohé moje děti mne nechtějí slyšet,  mnohé moje děti pochybují. Ale já jsem vždy, v čase i nad časem, velebila Pána za všechno, co učinil ve mně i skrze mne. Můj Syn se vám dává, láme s vámi chléb, říká vám slova věčného života, abyste je přinášely všem. A vy, děti moje, apoštolové mojí lásky, čeho se bojíte, když je můj Syn s vámi? Obětujte mu svoje duše, aby On mohl být v nich a aby vás mohl učinit nástrojem víry, nástrojem lásky.
Děti moje, žijte Evangelium, žijte milosrdnou lásku k bližním, a především žijte lásku k Nebeskému Otci. Děti moje, nejste sjednoceny náhodně. Nebeský Otec nikoho nesjednocuje náhodně. Můj Syn promlouvá k vašim duším. Já promlouvám k vašemu srdci. Jako matka vám říkám, pojďte za mnou, milujte  se navzájem, vydávejte svědectví. Nebojte se svým příkladem bránit pravdu, Slovo Boží, které je věčné a nikdy se nemění. Děti moje, kdo jedná ve světle milosrdné lásky a pravdy, tomu nebe vždycky pomáhá a není sám. Apoštolové mojí lásky, ať vás vždy poznají mezi ostatními podle vaší skrytosti, lásky a radosti. Jsem s vámi. Děkuji vám.“