Poselství Panny Marie 25. prosince 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

542

„Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, který je Král pokoje. On vám dává pokoj, který není jenom pro vás, ale, děti, přinášejte ho druhým v radosti a pokoře. Já jsem s vámi a modlím se za vás v tomto milostiplném čase, který si vám Bůh přeje dát. Moje přítomnost je znamení lásky, po dobu co jsem tady s vámi, abych vás chránila a vedla k věčnosti. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“