Poselství Panny Marie 25. ledna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

796

„Drahé děti! Dnes vás jako matka vybízím k obrácení. Tento čas je pro vás, děti moje, časem ticha a modlitby. Proto ať v teple vašeho srdce roste zrnko naděje a víry a vy, děti moje, ze dne na den pocítíte potřebu více se modlit. Váš život se stane uspořádaný a zodpovědný. Pochopíte, děti moje, že zde na zemi jste pomíjející a pocítíte potřebu být blíž Bohu a s láskou budete vydávat svědectví o své zkušenosti setkání s Bohem, které budete sdílet s druhými. Já jsem s vámi a modlím se za vás, ale nemohu bez vašeho Ano. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“