Do Medžugorje se dá jít i pěšky.

Letní pěší pouť

A3

Milí přátelé v Kristu,
jmenuji se Jaroslav Balat a chci se s vámi podělit o událost jménem „PĚŠÍ POUŤ DO MEDŽUGORJE“. Vydali jsme se na ni 4. června 2016 společně s mým kamarádem Václavem  Schneiderem. Vyšli jsme z mariánského poutního místa CICLOVA.

A12

Toto poutní místo CICLOVA leží v Jihozápadním Rumunsku, v Banátu. Již dvě stě let sem putují dvakrát ročně čeští krajané, kteří v okolí žijí. (Celkem je nás zde šest českých vesnic). MEDŽUGORJE je místo které doufám všichni znáte, a je nám tedy jasné, proč tam jezdíme. Jelikož oba pocházíme s těchto vesnic, tak jsme se po dlouhém uvažování rozhodli, že tyto dvě poutní místa spojíme pěší poutí. Důvodů k naší pouti bylo několik: Láska k naší nebeské Matce a k těmto místům, kam jsme s důvěrou chodili a stále chodíme. Z lásky obětovat Bohu svůj čas, svojí bolest, fyzickou i psychickou a vše co k pěší pouti patří, prostě, odevzdat se na šestnáct dní Pánu Bohu a důvěřovat mu.

A10

Trasa byla dlouhá 560 km. Doma jsme si říkali, že se většinu času budeme modlit – tím mám na mysli – modlit se ústy a rozjímat. Nepočítali jsme s tím, že z větší části dne se budou modlit jen naše nohy, které na něco takového nebyly zvyklé.

A2

A ani adrenalin nám nechyběl.

A6

Do cíle jsme došli unavení, ale zdraví a šťastní. 

 

A5

Tato pouť nám ukázala, že lze žít i z mála, jen z toho co si člověk nese na zádech.  Na závěr chci říci, že člověk když se za něco, nebo pro někoho obětuje, Bůh mu to mnohonásobně vrátí. Akorát my si to mnohdy ani neuvědomujeme.

 

A4

V Medžugorji jsme se přidali k poutníkům, kteří zde přijeli autobusem…

 

A7

… a snad jsme je také motivovali k větší odvaze k životu!

 

A8

S pozdravem Jarda, Ústí nad Labem.

 

Poselství Panny Marie 2. února 2018

Poselství Panny Marie prostřednictvím Mirjany Soldo

447

„Drahé děti, vy, které můj Syn miluje, vy, které já miluji nesmírnou mateřskou láskou, nedovolte, aby sobectví, sebeláska vládly světem. Nedovolte, aby láska a dobrota byly skryté. Vy, kteří jste milováni, kteří jste poznali lásku mého Syna, mějte na mysli, že být milován, znamená milovat. Děti moje, mějte víru. Když máte víru, jste šťastní a šíříte pokoj a duše se vám chvěje radostí. V takové duši přebývá můj Syn. Když se dáváte pro víru, když se dáváte pro lásku, když konáte dobro bližnímu, můj Syn se ve vaší duši usmívá.
Apoštolové mojí lásky, obracím se k vám jako matka, shromažďuji vás kolem sebe a chci vás vést cestou lásky a víry, cestou, která vede ke Světlu světa.
Jsem tu kvůli lásce, kvůli víře, protože vám chci mateřským požehnáním dát naději a sílu na vaší cestě, protože cesta, která vede k mému Synu není lehká: je plná odříkání, dávání, oběti, odpuštění a velké, velké lásky, ale ta cesta vede k pokoji a štěstí. Děti moje, nevěřte lživým hlasům, které vám mluví o nepravdivých věcech a falešném lesku. Vy, děti moje, vraťte se k Písmu. S nesmírnou láskou na vás hledím a zjevuji se vám z Boží milosti. Děti moje, pojďte se mnou, ať vám duše jásá radostí. Děkuji vám.“

 

 

Poselství Panny Marie 25. ledna 2018

Poselství Panny Marie prostřednictvím Marie Pavlovič

170

Drahé děti! Nechť je tento čas pro vás  časem modlitby, aby Duch Svatý skrze modlitbu sestoupil na vás a dal vám obrácení. Otevřte svá srdce a čtěte Písmo svaté, abyste skrze svědectví i vy byly blíže Bohu. Děti moje, hledejte především Boha a Boží věci a pozemské ponechejte zemi, protože Satan vás přitahuje k prachu a k hříchu. Vy jste pozvaní ke svatosti a stvoření pro nebe. Proto, hledejte nebe a nebeské věci. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

 

 

Kalendář poutí na rok 2018

Milí poutníci,  srdečně jste zváni na pouť do Medjugorje.

Na rok 2018 jsme pro vás připravili tyto termíny:

5.4. – 12. 4. 2018     Pouť Božího milosrdenství
5. 5. – 12. 5. 2018    Panna Maria – Prostřednice všech milostí
20. 6. – 27. 6. 2018    Výročí zjevení
30. 7. – 7. 8. 2018   Festival mládeže
10. 8. – 17. 8. 2018   Nanebevzetí Panny Marie
4. 9. – 11. 9. 2018     Povýšení sv. Kříže
3. 10. – 10. 10. 2018   Panna Maria Růžencová
27. 12. 2018 – 3. 1. 2019    Silvestrovská a Novoroční pouť

Cena poutě je 2600 Kč + 50 eur za ubytování (5 nocí)

 

Pokud jste již skupinka a vyhovoval by vám jiný termín, napište a vše společně domluvíme.

Vánoce a Nový rok v Medžugorji

Jako každým rokem, tak i tyto vánoce komunita Cenacolo postavila před kostelem krásný betlém. Živé jesličky jsme měli možnost shlédnout dvakrát.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Takhle to vypadalo v kostele. Betlém přímo pod oltářem byl tentokrát v novém provedení.

Fotografie0026Fotografie0034

Fotografie0030

Fotografie0032

.

Pravidelně každým rokem se 1. ledna na slavnost Matky Boží Panny Marie zasvěcujeme u Modrého kříže  jejímu Neposkvrněnému Srdci a prosíme o požehnání po celý nový rok 2018.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

2. ledna na stejném místě u Modrého kříže měla vizionářka Mirjana Soldo zjevení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 .

.

.

.

.

Panna Maria dala toto poselství:
Drahé děti, když se na zemi vytrácí láska, když se nenachází cesta spásy, já Matka přicházím, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou víru – živou a hlubokou – abych vám pomohla opravdově milovat. Jako Matka toužím po vaší vzájemné lásce, dobrotě a čistotě. Mým přáním je, abyste byli spravedliví a abyste se milovali. Děti moje, buďte radostní v duši, buďte čistí, buďte děti. Můj Syn říkával, že rád přebývá mezi čistými srdci, protože čistá srdce jsou stále mladá a veselá. Můj Syn vám říkal, abyste odpouštěli, a abyste se milovali. Vím, že to není vždycky lehké. Utrpením rostete na duchu. Abyste co nejvíce duchovně rostli, musíte upřímně, pravdivě odpouštět a milovat. Mnohé moje děti na zemi neznají mého Syna, nemilují ho. Ale vy, kteří milujete mého Syna, vy, kteří Ho nosíte v srdci, modlete se, modlete se, a modlíc se, vnímejte mého Syna u sebe. Ať vaše duše vdechuje Jeho duch. Já jsem mezi vámi a mluvím o malých i velkých věcech. Neunavím se mluvit vám o svém Synu – opravdové Lásce. Proto, děti moje, otevřete mi svá srdce. Dovolte mi, abych vás mateřsky vedla. Buďte apoštoly lásky mého Syna i mými. Jako Matka vás prosím nezapomeňte na ty, které můj Syn pozval, aby vás vedli. Noste je v srdci a modlete se za ně. Děkuji vám.

 

A takto krásně nám při tom svítilo z nebe.

 

Fotografie0036Fotografie0037

 

 

 

 

 

 

 

Poselství Panny Marie 2. ledna 2018

Poselství Panny Marie Mirjaně Soldo

IMG_1574

Drahé děti, když se na zemi vytrácí láska, když se nenachází cesta spásy, já Matka přicházím, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou víru – živou a hlubokou – abych vám pomohla opravdově milovat. Jako Matka toužím po vaší vzájemné lásce, dobrotě a čistotě. Mým přáním je, abyste byli spravedliví a abyste se milovali. Děti moje, buďte radostní v duši, buďte čistí, buďte děti. Můj Syn říkával, že rád přebývá mezi čistými srdci, protože čistá srdce jsou stále mladá a veselá. Můj Syn vám říkal, abyste odpouštěli, a abyste se milovali. Vím, že to není vždycky lehké. Utrpením rostete na duchu. Abyste co nejvíce duchovně rostli, musíte upřímně, pravdivě odpouštět a milovat. Mnohé moje děti na zemi neznají mého Syna, nemilují ho. Ale vy, kteří milujete mého Syna, vy, kteří Ho nosíte v srdci, modlete se, modlete se, a modlíc se, vnímejte mého Syna u sebe. Ať vaše duše vdechuje Jeho duch. Já jsem mezi vámi a mluvím o malých i velkých věcech. Neunavím se mluvit vám o svém Synu – opravdové Lásce. Proto, děti moje, otevřete mi svá srdce. Dovolte mi, abych vás mateřsky vedla. Buďte apoštoly lásky mého Syna i mými. Jako Matka vás prosím nezapomeňte na ty, které můj Syn pozval, aby vás vedli. Noste je v srdci a modlete se za ně. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2017

Poselství Panny Marie dané Marii Pavlovič

1210

Drahé děti! Dnes vám přináším svého syna Ježíše, aby vám dal svůj pokoj a požehnání. Všechny vás vybízím, děti, abyste žily a dosvědčovaly milosti a dary, které jste přijaly. Nebojte se! Modlete se, aby vám Duch Svatý dal sílu, abyste byly radostní svědci a lidé pokoje a naděje. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání

 

Poselství Panny Marie 2. prosince 2017

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

1186

Drahé děti, obracím se k vám jako vaše matka, matka spravedlivých, matka těch, kteří milují a trpí, matka svatých. Děti moje, i vy můžete být svatí,  záleží to na vás. Svatí jsou ti, kteří nesmírně milují Nebeského Otce, ti, kteří ho milují nadevše. Proto, děti moje, snažte se být stále lepší. Když se snažíte být dobří, můžete být svatí, aniž byste si to o sobě mysleli. Když si myslíte, že jste dobří, nejste pokorní a pýcha vás vzdaluje od svatosti. Apoštolové mojí lásky, v tomto nepokojném světě plném hrozeb, by  měly být vaše ruce sepnuté k modlitbě a milosrdenství.

 

A mně, děti moje, dávejte růženec, růže, které tak velmi miluji. Moje růže jsou vaše modlitby vyslovené srdcem a ne jen recitované rty. Moje růže jsou vaše skutky modlitby, víry a lásky. Když byl můj Syn malý, říkal mi, že mých dětí bude mnoho a že mi budou přinášet mnoho růží. Nerozuměla jsem tomu. Nyní vím, že vy jste ty děti, které mi přináší růže, když nadevšechno milujete mého Syna, když se modlíte srdcem, když pomáháte nejchudším.
To jsou moje růže. To je víra, která působí, že se všechno v životě dělá s láskou, že není přítomná pýcha, že je vždy ochota odpouštět, nikdy nesoudit a vždy se pokoušet chápat svého bratra.

 
Proto, apoštolové mojí lásky, modlete se za ty, kteří neumí milovat; za ty, kteří vás nemilují; za ty, kteří vám způsobili zlo; za ty, kteří nepoznali lásku mého Syna. Děti moje, to od vás žádám, protože, zapamatujte si, modlit se znamená milovat a odpouštět. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2017

Poselství Panny Marie pro vizionářku Marii Pavlovič

126

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě. Modlete se a hledejte pokoj, děti moje. On, který přišel sem na zemi, vám přinesl svůj pokoj, bez rozdílu kdo jste a co jste. On, můj syn, váš bratr, vás skrze mne vybízí k obrácení, protože bez Boha nemáte budoucnost ani život věčný. Proto věřte a modlete se, a žijte v milosti a očekávání vašeho osobního setkání s ním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.